Klachten – De Tandarts Nuenen – Nuenen

Klachten

Klachten

“Bent u niet tevreden? Vertel het ons!
Bent u wel tevreden vertel het anderen!”

Uw mening telt

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren.
Uw reactie is erg waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren.
Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten.
Wij danken u voor uw hulp!

Klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk.
U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij Mw. W. van den Boom, klachtenfunctionaris van de praktijk.
U kunt dit doen door een email met uw klacht te sturen naar info@detandartsnuenen.nl t.a.v. Mw. W. van den Boom.
Heeft u geen email? Zet dan uw klacht op papier en stuur deze naar de praktijk, eveneens t.a.v. Mw. W van den Boom.

In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en de klachtenfunctionaris voldoende zijn.
Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de instantie waarbij de betreffende behandelaar is aangesloten.
Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan tussen u en de behandelaar bemiddelen, met als doel een oplossing te vinden.

Geschil?

Als u er ondanks de hulp van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een beroep doen op de geschilleninstantie van de betreffende behandelaar.
De geschilleninstantie geeft een onafhankelijk oordeel over uw klacht.
De uitspraak moet binnen zes maanden na indiening van de klacht bekend zijn en is bindend voor alle partijen.
Houdt u er rekening mee dat er kosten zijn verbonden aan het gebruik maken van een geschilleninstantie, zoals klachtengeld en proceskosten.