Betalen – De Tandarts Nuenen – Nuenen

Betalen

Betalen

De tandartsnota

De tandartsnota is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden.
Op de nota staat elke prestatie omschreven met een code.

Uw nota

Wij dienen, indien u voor de tandarts verzekerd bent, uw nota in bij uw zorgverzekeraar.
Het deel dat uw zorgverzekeraar niet vergoedt, ontvangt u in een restnota.
U ontvangt deze restnota via Infomedics.

Niet nagekomen afspraak (C90)

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd of gewijzigd.
Wanneer u een afspraak te laat annuleert of wijzigt, of helemaal niet op de afspraak verschijnt,
loopt u het risico een nota te ontvangen voor de gereserveerde tijd.
Het bedrag dat in rekening gebracht kan worden, is afhankelijk van de tijd die voor u is gereserveerd.
Let op: deze kosten worden niet door uw verzekeraar vergoed.
Wanneer u een nota ontvangt voor een niet nagekomen afspraak wordt daarbij code C90 vermeld.
U ontvangt deze nota ook via Infomedics.